JEE Mains 2019

JEE (MAINS) 2019 RESULTS

S NO STUDENT NAME SCHOOL NAME PERCENTILE S NO STUDENT NAME SCHOOL NAME PERCENTILE
1 SRIMAN VIDYODAYA 98.54 17 RISHI KESAV VENKATESWARA 90.60
2 AJITESH M Vav 97.21 18 SARANKANTH G.P VA KANGEYAM 90.00
3 PRASANNA MAHATHA 98.70 19 NAREN VIDYANIKETAN 90.00
4 JAGADHISWARAN VIDYODAYA 94.70 20 G. SUMATHI SRI VIKAS 90.00
5 S RAHUL V.C SAGAR 83.70 21 SIBI RAJA SAGAR 89.70
6 KISHOR COIMBATORE OPEN CENTER 93.40 22 PARAMESWARAN VASUDEVAN SAGAR 89.20
7 SAI SURAJ SRI VIKAS 93.20 23 NITISH KUMAR S SAGAR 88.20
8 R BHARATH VIDYALAYA 92.80 24 A VANDANA VIDYANIKETAN 85.80
9 RAMA MEYYAPPAN SAGAR 92.70 25 RATHIKA CHANRASHKERAN SAGAR 84.90
10 G. TULASI RAM REDDY SHRI VIKAS 92.02 26 V BALAJI SAGAR 83.80
11 GANAPATHI SUBRAMANIAN VAV 91.58 27 MOHANA PRIYA COIMBATORE OPEN CENTRE 83.50
12 RAGHUL VIVAZ SAGAR 91.50 28 PRAVEEN APPAV VIDYODAYA 83.50
13 A. ROHITH SRI VIKAS 91.50 29 VAHEES MP SAGAR 82.90
14 GIRINATH MAHATMA 91.34 30 KAVINDRA SAGAR 82.30
15 SRILAKSHMI CVM 91.33 31 NIRANJANA VA KANGEYAM 81.00
16 SRIMANC VAV 90.78 32 V VALLIAMMAI CVM 80.95